Sponsor

Reviewbeleid

Hoe reviewt TechGaming (zoveel) producten?

Om producten te reviewen, ontvangt TechGaming vanuit allerlei fabrikanten de nodige review samples, producten, testmaterialen enzovoort. Ook kan het zijn dat wij uitgenodigd worden voor gesponsorde evenementen. Hoe gaan wij daar als media mee om, zodat we objectief kunnen blijven?

Dat is een terechte vraag die we maar al te graag beantwoorden, want als reviewers dienen wij niet beïnvloed te worden door partijen. Dat wil zeggen dat gegeven scores niet uitzonderlijk hoog of laag uitvallen zonder de nodige onderbouwing. Desondanks hoort een score, hetzij voor onze reviewers of lezers, niet het enige uitgangspunt te zijn voor een beoordeling, want veelal zit er meer context aan gebonden.

Plus- en minpunten voor context

Voor die extra context noteren onze reviewers diverse plus- en minpunten van een product, waar sommige punten méér of minder kunnen meewegen voor iemand. Zo kan een minpunt zijn dat een feature ontbreekt in een product t.o.v. concurrentie, maar als de feature door iemand niet benodigd is, dan weegt dat minpunt eigenlijk niet meer mee en is er anders te kijken naar de gegeven reviewscore.

De belangrijkste zaak is dat het reviewen van producten geen eenvoudig iets is, omdat er talloze aspecten aan bod komen en besproken dienen te worden. Hoe dan ook blijft ons reviewbeleid altijd hetzelfde. Zo proberen wij doorgaans drie kernvragen te beantwoorden: maakt een product alle beloftes waar, komen de specificaties met de praktijkervaring overeen en staat de adviesprijs evenredig met de features/kwaliteit?


Wordt TechGaming gesponsord?

Jazeker. TechGaming werkt samen met partijen voor het aanbieden van banners/advertenties die relevant zijn voor ons publiek, hetzij hier op de website of op ons YouTube-kanaal.

Uiteraard spreekt het voor zich dat onze scores niet afgekocht kunnen worden, noch is de redactie om te kopen of anderzijds te paaien voor het uitdelen van hogere scores of awards. Het toegezonden krijgen en mogen behouden van producten mag dus geen invloed hebben op het eindoordeel en de benoeming van plus- en minpunten. Mede om die reden wordt vrijwel altijd de advies- of huidige prijs van een product vermeld en tevens gehanteerd als een maatstaf om vergelijkingen te maken en een oordeel te vellen.

Toch blijft TechGaming afhankelijk van samenwerkingen met fabrikanten om producten te blijven recenseren. Zo kan het voorkomen dat onze editorials direct gesponsord worden via de aanlevering van producten. Echter worden er geen oordelen geveld in dergelijke artikelen, want de intentie daarbij is om informatief te zijn en/of de visie van een redacteur te delen omtrent een bepaald onderwerp.

Webshops en prijsvermeldingen

TechGaming werkt momenteel samen met de welbekende webshop Megekko om prijsvermeldingen te maken in reviews. Dat betekent ook dat we de productprijzen van Megekko hanteren in onze reviews of anders de officiële adviesprijs van het product. Het kan voorkomen dat een product elders goedkoper is, maar dat hoeft niet altijd bij bekende, noch betrouwbare webshops te zijn. Om die reden hebben wij de handen geschud met Megekko, want daar kunnen wij lezers met vertrouwen naar verwijzen.

Wat is de doelgroep van TechGaming?

Dit is eveneens een veelvoorkomende vraag en een pittige kan zijn om te beantwoorden. Enerzijds hanteren wij een simpel principe: iedere lezer, ongeacht leeftijd en kennis, moet in staat kunnen zijn om de meeste artikelen te begrijpen. Daarom bieden wij vaker uitleg omtrent de betekenis van bepaalde begrippen en termen.

Desondanks kan er vaktaal voorbij komen, in zowel nieuwsberichten als recensies, die bestemd is voor de echte kenners. Dit hangt af van het besproken product of onderwerp in die artikelen. De wereld van computerhardware en -technologie is nou eenmaal een complex, doch fascinerend beestje.

Kan ik als lezer terecht voor vragen?

Jazeker! Mocht je als lezer een vraag of opmerking hebben over een artikel, dan moedigen wij contact alleen maar aan. Daarvoor kan je logischerwijs terecht op onze contactpagina.