Sponsor

Privacybeleid

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bij de mogelijke registratie van een account verwerkt TechGaming uw persoonsgegevens. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Gebruikersnaam
  • E-mailadres
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website


Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid om uw profiel op TechGaming aan te vullen met additionele informatie. Op basis daarvan kunnen de volgende gegevens nog verwerkt worden:

  • Voornaam en achternaam
  • Geboortedatum
  • Geslacht


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@techgaming.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Voor de volgende doelen verwerkt TechGaming uw persoonsgegevens:

  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • TechGaming analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.


Schakel Google Analytics uit

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TechGaming bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zolang als dat u besluit om uw account niet te verwijderen, hanteren wij uw gegevens. Op elke gewenst moment bent u in staat om uw account te verwijderen en daarmee de verwerking van uw persoonsgegevens te stoppen.


Delen van persoonsgegevens met derden

TechGaming verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TechGaming gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account, indien de aanmaking ervan een mogelijkheid is. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf.


TechGaming zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. TechGaming wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:


Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TechGaming neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet (langer) goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo spoedig als mogelijk contact met ons op via info@techgaming.nl.